Tank

Rodoverken är marknadsledande på platsbyggda atmosfäriska tankar och tryckkärl. Företaget har utvecklat en egen metod, skruvmetoden, för att bygga tankarna och cisterner.
Den har genom åren tillämpats flitigt och med stor framgång.

Skruvmetoden är en väldigt fördelaktig byggmetod där man skruvar upp tanken utan kranar, minimalt med ställningar och i en kontrollerad arbetsmiljö.


Metoden är lika genialisk som mångfaldig då den används för att bygga såväl, cisterner, ackumulatorer, trykkärl samt LNG tankar. För rostfritt har metoden specialanpassats och går under namnet SIM metoden. 

 För animerad film över hur metoden går till besök sidan Ackumulator samt LNG .

 

 

Läs mer om dessa områden nedan. 

 

Tank team Helsingborg

 

Skiss över skruvmetoden.

   Övre bilden: Först läggs botten och under skruvsarjen

   Mellanbilden: Taket sätts på plats

   Undre bilden: Plåtarna skruvas in från marken mellan botten och taket till full höjd. 

 

 

 

 

Rodoverken och ESAB har sammarbetet gällande svetsning sedan starten 1944.
Se nedan en film på ett exempel där Rodoverken möter marknadens behov med hjälp av bla ESAB.

 

 

 

.