Yara - Ny utlastning

Byggnation av en ny lastbils utlastning, med tillhörande lagringscistern

Lyft av tank