Esso slagen - Prefab

 

Inför ett vårstopp på Essos raffinaderi i Slagen Rodoverken fått i uppdrag att prefabricera ett antal rörsystem. Rören byggs främst i karbonstål men även rostfria material som super duplex används. Här har Rodoverkens breda kompetens kommit till användning.

 

Prefabrikationen hade från start ett pressat tidsschema vilket ställt höga krav på internt samarbete såväl som ett gott samarbete med kunden. Vi är glada att ha kunnat leverera systemen i tid och med hög kvalitet.

 

Dennis Johansson

Projektingenjör