Rör & Mek

Affärsområdet Rör & Mek inriktar sig på underhållsarbeten samt tillverkning och montering för alla typer av rör- och stålkonstruktioner.

Midroc Rodoverken tillämpar gällande svetsprocedurer och har licensierad personal för i stort sett alla förekommande materialgrupper på marknaden.

Det gör att vi med kort framförhållning kan erbjuda kunden att utföra komplicerade svetsarbeten. En särskild kvalitets- och säkerhetsavdelning inom företaget säkerställer att alla uppdrag utförs på ett ändamålsenligt sätt, som efterföljer gällande lagar och bestämmelser.

 

Vill du veta mer om vår svetsning klicka på länken nedan.

SVETSNING