Rör och Mek

Tf. Affärsområdeschef Rör och Mek Projekt

Pär Hedendahl
Tel: +46 (0)10 470 7913
Mob: +46 (0)705 41 93 01
Mail: Pär Hedendahl 

  

Affärsområdeschef Underhåll

Glenn Karlsson 
Telefon: +46 (0)10-470 7946
Mobil: +46 (0)739-78 99 50
Mail:glenn.karlsson@midroc.se